Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Antibiyotik direnci evrime delil değildir. Belki mikroevrim denilebilir. Maruz kalınan antibiyotiklerin bakterilerde sebep olduğu değişiklikler onlardaki bazı genlerin aktif olmasına veya bazı genlerin pasifleşmesine sebep olabilir. Ancak bu değişiklikler bakteri türünün yaratılıştan sahip olduğu genom üzerinde olur. Daha dayanıklı ve antibiyotikten müteessir olmayan bir bakteri ırkı meydana gelir ama bu evrim değil, adaptasyondur. Bakterinin mevcut genomundaki gizli potansiyelin ortaya çıkması ve bakterinin hayatını sürdürmesi için daha dayanıklı formlar meydana getirmesi evrim değildir. Mikroorganizmaların sahip olduğu genetik potansiyelin çevre şartlarına göre açılımı ve hayatta kalması için bakteriye avantaj sağlayan bazı genlerin ortaya çıkması evrim değil, tür içi çeşitlenmedir.

Aşağıdaki makaleyi okumanızı öneririz

Tıklayın

Selam ve Dua ile..

Paylaşma linkleri