Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Evrimcilerin iddia ettikleri gibi, canlılar tesadüfen silsile halinde birbirinden evrimleşerek ileri evrimi meydana getirmemişlerdir ki, geri evrim olsun. Onlara göre, deniz canlıları karaya geçerek kara hayvanlarını hâsıl etmiştir. Bir kısmı karada aradığını bulamamış, mesela balık kurbağaya, kurbağa da kaplumbağaya dönüşmüştür. Karada istediklerini bulamayan bu hayvanlar, tekrar balık atalarına geriye dönüş yapmışlardır. Güzel ve eğlendirici bir masal değil mi? Ama evrimcilere göre bu bilimsel bir hakikattir!

Selam ve Dua ile..
 

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri