Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Sadece canlılar değil, cansızlar da, yani kâinattaki bütün varlıklar 114 elementten meydana gelmiştir. İşte bütün bunların aynı harflerden veya kelimelerden, ya da atomlardan meydana gelmiş olmaları, yaratıcılarının bir olduğuna en güzel delildir.  Kütüphanedeki bütün Türkçe kitaplar 29 harfle yazılmıştır. Şimdi, bu kitapların aynı harflerden yazılmış olmaları, onların birbirinden meydana geldiğine mi delildir, yoksa onların hepsinin, ilim, irade ve kudret sahibi insan eseri olduğuna mı?

İşte bütün canlıların ve cansızların 114 elementten meydana gelmiş olmaları, onların, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcının eseri olduğunu gösterir.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri