Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Kuaservat teorisi, ya da görüşü yeni değildir. Bu düşünce Milattan önce 300-400 yıllarına kadar gider. Thales, AnaximanderveXenophanes gibi Eski Yunan düşünürlerinin savunduğu bir görüştür. Bir yaratıcıyı kabul etmeyen felsefeciler, karbon, hidrojen ve metan gibi elementlerin bir araya gelerek, kuaservat denilen bir çorba teşkil ettiklerini, bunun da zamanla gelişerek kendiliğinden canlı varlıklara dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir.

17. yüzyılda Francisco Redi, cansız maddelerden kendiliğinden canlının meydana gelmesinin mümkün olmadığını, canlıların ancak canlı maddelerden hasıl olduğunu yaptığı deneylerle göstermiştir. Kavanozlara koyduğu etlerden birisinin ağzını açık bırakıp, diğerinin ağzını kapatmıştır. Kapalı kavanozda her hangi bir gelişme olmazken, ağzı açık kaptaki etin üzerine sineklerin yumurta bırakması sonucu kurtçukların meydana geldiğini göstererek, canlıların, ancak canlı maddelerden hâsıl olabileceğini ispat etmiştir.

Bunun dışında, canlılığın meydana gelişiyle ilgili iddialar, laboratuvarda şimdiye kadar ispat edilememiştir. Özellikle, bir yaratıcıyı kabul etmeyen felsefeciler, canlıların nasıl meydana geldiğini sebeplerle açıklayamamakta, laboratuvarda gösterememekte, bunun için geçmişte böyle bir şeyin kendiliğinden olduğunu iddia etmektedirler.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri