Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrim hipotezinin reddedilmesinin pek çok sebebi vardır.

Evvela meşhur bir kadidedir ki; ''İddia sahibi iddiasını ispat ile yükümlüdür''.Evrim hipotezi ispat edilmeye çalışılmış lakin genetik alanında ki gelişmeler durumun tam aksini ispat etmiştir.

Bu sebeple ispat edilemeyen bir hipotezi reddetmek elbette doğal bir sonuçtur.

Dindar insanların evrimi reddetmelerinde ki açık sebep;

Evrimin tesadüf temeli üzerine oturtulmasıdır.Evrim hipotezine göre canlılar bir Yaratıcıya ihtiyaç duymadan kendi kendilerine şans eseri hasıl olmuş ve yine bir düzenleyici olmadan şans eseri evrilmiş ve günümüzde ki tür çeşitliliğini sağlamıştır.

Halbuki tesadüfen değil canı bir çorba dahi oluşamaz.Etrafımızda ki her hadisenin, her fiilin bir faili, işleyeni vardır
Bu sebeptendir ki evrim hipotezi reddedilmiştir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri