Cevap: 

Deüerli Kardeşimiz

Rabbimizi bizlere tanıtan ve onun varlığını,birliğini ve esmasının tecellilerini bizlere gösteren üç büyük muarrif vardır.

1-Kitabı- kebir olan kainat

2-Kitabımız Kur'an-ı Kerim

3-Kur'an'ın birinci talebesi olan ve tüm insanlığa bir mürşid-i ekmel olan peygamberimiz Muhammed(sav)'dır

İman şuuruna sahip, aklını kullanan ve hakikatı kovalayan her birey elbette bu 3 büyük muarriften istifade ederek ehli dalaleti ilzam edebilir ve iman hakikatlerini anlatabilir.Aklı selim her iman sahibi indirgenemez komplekslikten örnekler sunarak veya yıllarca değişmeyen hayvan fosillerinden örnek vererek evrimi ilzam edebilir.Hatta böyle bir kişi için birtek pilot kalem dahi yüce rabbimizin varlığını ve birliğini ispat etmek için kafidir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri