Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Evrim teorisine göre mutasyonlar yeni bir tür oluşturmanın önemli bir basamağıdır. bu mutasyonlar türleşmeye neden oluyorsa canlılar tarafından nesilden nesile aktarılmış olmalıdırlar. bu sebeple bu mutasyonlar canlıların fenotipinde veye genetik kodlarında gözlemlenebilirler. bu şekilde örnek gösterilebilecek genetik mutasyonlar var mıdır ?

Evrim’in hala teoride kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de gerçekleşen mutasyonların olumlu etkilerinin görülmemesidir. Sadece tek bir genin tek kodunda yani Adenin bazının yerine Guanin ve diğerlerinin olması şeklinde olabilecek mutasyonlar bu kadar büyük bir etki oluşturamazlar. Çünkü genetik şifrenin aminoasitlere dönüşmesi korumalı bir sistemdir. Tek bir baz değişse bile yine aynı aminoasidi sentezler ve ifade edilmeside yani fenotipte değişiklik sağlamaz. Bu tarz farklılık çıkartmamasını sağlayan koruma mekanizmaları var. Buna rağmen Genetik kodlardaki değişikliğin fenotipte görülebilir değişikliğe neden olabilecek mutasyonların oluşma olasılığı 109 ihtimalde 1 şekilde çalışmalarda ifade edilmiştir. Henüz keşfedilmemiş koruma mekanizmaların olduğu da düşünülmektedir. Oluşan değişikliğin olumlu olma olasılığı ve evrime katkı olumlu şekildeki değişim ise yine ihtimalleri katlayarak çoğaltıyor.

Peki bu şekilde genetik değişikliğin nasıl gerçekleştiği ispatlanabilirliği mümkün değildir. Sadece kuramsal olarak sahip olunan bilgiye göre mantıklı birer açıklamadır. Bilgiler değiştikçe bu mantık çerçevesi de mutlaka değişecektir.

İlave bilgi için;

Mutasyonlar

Faydalı Mutasyon Örnekleri Evrime Delil Teşkil Eder mi?

Selam ve dua ile.. 

 

Paylaşma linkleri