Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Kainatta cereyan eden kanunlara ''Adetulllah'' denilir.Bu kanunlar kainatın vücudunun devamı için çekirdek hükmündedirler.Örneğin sıcağın suyu buharlaştırması ve bu buharın soğuk havayı görünce soğuyup yağmur olarak inmesi ve canlıların bu sebeple yaşamlarını devam ettirebilmesi verilebilecek yüzlerce örnekten bir tanesidir.

Bahsi geçen yer çekimi kanunun canlıları korumasını nazara almayıp ciltte yaptığı bozulmalara bakarak yer çekimi kanunun zararlı olduğunu söylemek mantıklı bir bakış açısı değildir.Zira yağmur gibi rahmet namını almış bir hadisenin zarar verdiği canlılarda olabilir.Ancak bu faydalarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor.

Bu yüzden zarar verdiğinden daha ziyade faydalarına bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri