Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Bir şeyin mümkün olup olmadığını, deneme yanılma yoluyla anlamaya çalışırız. Görmeyen, ya da görmesini bir şekilde kaybetmiş bir insanın, ameliyatla iyileşmesi mümkün olabildiği gibi, mümkün de olmayabilir. Bunun olabilirliliği, görmeye mani olan engelin varlığına göre değişir. Şayet, bir operasyonla görmeye mani olan şeyi giderebilirseniz, görme fonksiyonu tam işliyorsa, görme hadisesi cereyan eder. Deniz dibindeki balıkların durumuna da bu açıdan bakılabilir.

Allah istediğini istediği şekilde yaratır. Bir canlının bazı organlarını ele alınıp, bunların başka canlıların meydana gelişine delil olarak ileri sürülmesinin, bilimsel bir değeri yoktur. Sadece pozitivist felsefî bir düşünce tarzı olup, konuya ateist bir yaklaşımdır.

Selam ve Dua ile..

 

Paylaşma linkleri