Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Abiyogenez teorisi, ilk canlının cansız maddelerden meydana geldiğini ileri süren bir teoridir. Darwin’in böyle bir görüşü yoktur.

İlk canlının yaratılışını anlamak için, günümüzdeki yaratılışa bakmak gerekir. Günümüzdeki canlı çeşidi; bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Bunlardan her bir canlının meydana gelişi tek hücredendir. Annedeki yarım hücre diyebileceğimiz yarı kromozomlu gamet, yani yumurta ile babadaki yine yarı kromozomlu spermin birleşmesinden meydana gelen hücre zigottur ve tek hücredir. Bu tek hücrenin gelişmesi ve bölünmesiyle insan, hayvan ya da bitki meydana gelmektedir. Yani, bunların hepsinde de üreme kanunu aynıdır ve tek hücre ile başlamaktadır. Tabii ki, bu tek hücre canlılarda meydana gelmektedir. İlk yaratılışta bu nasıl olmuştur? Bu tek hücre nasıl ortaya çıkmıştır?

İşte bu sorulara cevap ararken, verilen cevaplardan birisi, ilk canlı hücrenin cansız maddelerden, yani abiyogenez olarak meydana geldiği yönündedir.

Bu sorulara cevap arama görevi bilimindir. Bizim bileceğimiz, ortada bir fiil varsa mutlaka bir fail, yani o fiili yapan olmalıdır. Bir eser varsa behemehâl bir ustası, yani yapanı olacaktır. Yoksa evrimcilerin ileri sürdüğü gibi, bir varlığın kendiliğinden veya tesadüfen ortaya çıkması mümkün değildir. Tesadüfen çorba bile olmazken, bu canlıların başlangıcının bir fail olmadan meydana gelmesi mümkün olabilir mi?

Allah yaratıcı olarak kabul edilirse, şimdi karbon, hidrojen ve oksijen gibi cansız atomlardan insanı yaratan kudretin, dün de yoktan ve cansız maddelerden canlı hücreleri yaratmış olması akla ve bilimsel düşünceye uygundur.

Selam ve Dua ile...

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri