Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Allah resulunun beyanı üzere hiçbir beyan olamaz.Meseleyi net bir şekilde ifade eden hadisi şerifi aynen naklediyoruz;
 

"Çöl halkından bir A'râbî kişi Rasûlullah'a geldi ve:
 
— (Yâ Rasûlallah!) Benim eşim siyah bir çocuk doğurdu. Ben bu çocuğu reddetmek istiyorum! dedi.
 
Rasûlullah ona:
 
—  "Senin develerin var mı?" diye sordu. Bedevi:
 
—  Evet vardır, dedi. Rasûlullah:
 
—  "O develerin renkleri nasıldır?" diye sordu. Bedevi:
 
—  Kırmızıdır! diye cevâb verdi. Rasûlullah:
 
—  "Bunların içinde beyazı siyaha çalar boz deve var mıdır?" dedi.
 
Bedevî:
 
— Evet, onların içinde boz renkli develer elbette vardır! diye ce­vâb verdi.
 
Rasûlullah:
 
—  ''Öyleyse bu boz renkler nereden gelmiş düşünürsün?" diye sordu.
 
Bedevî:
 
— Yâ Rasûlallah! Bu, soyunun bir damarıdır, ona çekmiştir! dedi.
 
Rasûlullah (asm):
 
—  "Belki bu oğlan da eski bir soy köküne çekmiştir (yânî ona benzemiştir)" buyurdu." (Buharî, İ’tisam 12)

Selam ve dua ile..
 

 

Paylaşma linkleri