Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

''Eşya'' tabiri mevcut olan herşey  için kullanılır.Yani kainatta mevcut olan herbir varlık ''Eşya'' kavramı içerisinde değerlendirilmiştir.

Eşyanın hikmetle yaratılması , üzerinde belli bir sanatın ve amacın bulunması onun yaratıldığına delildir.Bu bir benzetmedir.Benzetmeden hakikata geçilir.Bu noktada bahsi geçen herşey sanatlı ve hikmetli olduğundan canlı cansız farkı yoktur.Zira canlı ve cansız varlıklar temelde aynı fizik kurallarına yani ''Adetullaha'' tabidirler.Ayrıca temelde canlı ve cansız herşey aynı yapı taşlarından oluşmuşlardır.

Bu sebeple birbirlerine kıyası mümkündür.Cansız bir eşya kendiliğinden tesadüfen oluşamıyorsa elbette canlıda oluşamaz denilebilir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri