Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Cansız varlıklar kendi üzerlerinde tecelli eden Cenabı hakkın esmasına göre lezzet ve şevk alabilirler.Bediüzzaman hazretleri 17.Lema adlı eserinde bunu şöyle ifade ediyor;

Cemâdat kendi hesaplarına değil, onlarda tecellî eden esmâ-i İlâhiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nûru’l-Envârın isimlerine birer mâkes, birer âyine hükmüne geçtiğinden, tenevvür eder, terakki eder.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri