Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Canlılardaki genetik yapılar kolay kolay değişmez. Değişse de, o canlının temel genetik yapısını bozacak tarzda olmaz. Olursa, o canlı daha embriyo safhasında ölür. Bir canlının genetik yapısında küçük değişikliklere sebep olan etmenler de farklıdır. Bu yerine göre dış çevre olabildiği gibi, yerine göre iç çevre, yani canlının kendi iç bünyesinden de kaynaklanabilir. Mesela, Anne karnında yeni teşekkül halindeki bir çocuğun yüksek oranda radyoaktife maruz kalması halinde, genetik yapısında bazı arızaların meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Aynı şekilde, yüksek dozda alınan bir antibiyotik de, erken safhadaki cenine menfi etki yapar. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Her insanın genetik yapısında meydana gelebilecek ufak tefek değişikliklerin kaynağı farklı olabilir. Bir genelleme yapmak uygun olmaz. Bunlar her bir canlı için yapılacak laboratuar çalışmalarıyla ortaya konabilir. Değişiklik ve yönde olursa olsun, hepsi de Allah’ın ilim, irade ve kudretinin ürünüdür. Hiç bir şey gelişigüzel hareket edemez.


Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri