Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Benzerliklerin evrime delil olduğu iddiasın asılsızdır.Zira canlıların birbirine benzemesi onların bir yaratıcı olmadan tesadüfen oluştuğuna delil olamaz.Bu tamamen bilim dışı ideolojik bir görüştür.

Canlıların benzemesi evrime delil olmadığı gibi aralarında ki farklılıklar neden yaratılışa delil olsun?

Bu bakış açısı tamamen ideolojiktir.Zira canlıların benzer taraflarıda, benzemeyen ayrı ayrı yaratılışlarıda tamamen onların Cenabı Hak tarafından yaratıldığına delil olabilir.Canlılarda ki gerek anatomik yapı benzerliği gerekse genetik yapı benzerliği onları yaratanın bir olduğuna delildir.Canlılarda bulunan farklı farklı özellikler ise herbiri birer yaratılış harikası olduğu için tesadüfe asla yer vermediğinden yaratılışa delildir.

Selam ve dua ile...


 

Paylaşma linkleri