Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bir canlının büyümesi iki şekilde olur. Birisi, hücreler bölünerek çoğalır. Artan hücre sayısı, canlının hacmini de arttırır.
Hacimce bir diğer büyüme, hücrelerin su alımı iledir.  Suyunu büyük oranda kaybeden hücreler, küçülür ve büzülür. Bu küçülme belli bir sınır değere kadardır. Bu sınıra limit plazmaoliz denir. Şayet hücrenin su kaybı, bu sınır değerin altına düşmüşse, o hücreler tekrar su alsa da artık eski haline gelmez. Yani o hücre veya hücreler için ölüm meydana gelmiştir. Şayet hücrenin su kaybı sınır değer olan plazmolizi geçmemiş ise, bu safhada su alırsa, tekrar şişer ve hacimce büyür. Ancak, su alarak büyümenin de bir sınır değeri vardır. Şayet hücrenin iç ortamı ile bulunduğu dış ortam arasındaki yoğunluk farkı fazla ise ve bu yoğunluk farkı sebebiyle hücre su almaya devam ederse, bir süre sonra o hücre veya hücreler patlar ve ölür. Onun için canlılar, hücrelerinin iç sıvı yoğunluğu ve dış ortam yoğunluğunun ayarlanabildiği ortamlarda ancak hayatiyetlerini devam ettirebilirler.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

Paylaşma linkleri