Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Bilim adamının görevi veri toplamak ve bu araştırmalarını sunmaktır.Kendi çürük ideolojilerini dinsizliklerini bilimsel verilere alet etmek değildir.Siz bilim adamlarını değil bilimi dinleyiniz.

Bahsi geçen iddiayı gerçekten bir bilim adamı söylemişse muhakak dinsiz felsefeden dolayı sağlıklı düşünme yetisini kaybetmiş olmalıdır.Zira balıkların yumurtaları dış döllenme ile döllenir.Yani dişi yumurtalarını bırakır ve erkek gelip döller.

Doğada o yumurtaların hayatını tehdit edecek çok sayıda unsur vardır.Yumurtaların sayıca çok olmasının sebebi sağlam yumurta oranını arttırmaktır.Ayrıca erkeğin döllenmesinde ki başarı oranını yüksek tutmaktır.Bu sebeplerden balıklar tek seferde yüzlerce yumurta bırakabilir.

Bir yumurtanın canlı bir balığa dönüşmesi gibi harika büyük bir olaya bakmayıp, takdir etmeyip geriye kalan yumurta artıklarına takılıp kainatta ki hassas düzeni inkar etmek elbette akılllı bireylerin yapacağı bir iş değildir.

Yinede biz onların bu çürük ve zayıf görüşlerine karşı birşeyler söyleyeceğiz.

Evvela yavru vermeyen döllenmeyen yumurtaların ziyan olduğu iddia edilmiş.Bu kesinlikle doğru değildir.Kainatta ki hiçbir şey ziyan olmaz.Herşey hikmetle işler.

Acaba yavru vermeyen yumurtalar yok olup gidiyor mu ki ziyan olsunlar?Elbette hayır.O kalıntılar göz ile görünen görünmeyen pek çok canlıya rızık oluyorlar.

Bu derece çok yumurtadan az yavrunun çıkması meselesi ise şudur;

Elbette 100 yumurta bırakan bir balık türünün yumurtalarından sadece 10 yavru alması elbette 1000 yumurta yapacak bir potansiyele çıkması demektir.Zira çıkan 10 yavru dahi yumurtlama döneminden 100'er taneden 1000 yumurta bırakacaktır.

Böylece balık neslinin devamına hizmet eder.

Elbette ki bunu böyle düşünmek ancak iman nuruyla bakmak ile olur.Dinsiz felsefe yakını bile tam göremez ahmakçasına hükmeder.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri