Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Cenabı Hakkın her işinde binlerce hikmet bulunabilir.Bütün hikmetlerinin hepsini bilemeyeceğimiz gibi hikmetsiz hiçbirşey yaratmaması onun varlığına dair sarsılmaz bir hüccettir.

Elbette sizinde belirttiğiniz gibi canlılar arasında gerek mikro gerekse makro ölçekte ki yapı benzerlikleri ve evrimin bunu istimal etmesi iman edenler açısından bir sınama hükmünde olabilir.

Ancak zahiren görünen bir hikmetide şudur ki;

Birbirine bu kadar benzeyen canlı türleri ustalarının bir olduğunu kainata ve hususan biz insanlara ilan ediyor.Adeta hal dili ile ''ustamız bir halıkımız birdir'' diye vahdeti ders veriyorlar.

Elbetteki rabbimizin hikmetleri bununla sınırlı değildir.Bizler aklımızı kullanıp bu hikmetleri anlamak için çalışmalıyız.

Sealm ve Dua ile..

Paylaşma linkleri