Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bir varlığı Allah’ın yarattığını söylemek ve belirtmek, ispat edilemeyen metafizik bir konu değil, ispatı, aklen, mantıken ve ilmen mümkündür. Mesela bu soruyu yönelten seni kim yarattı? Senin anne karnından itibaren yaratılış safhaların ilimle adım adım takip edilmektedir. Seni yaratan şunlardan birisi olmalıdır:

1-Sebepler seni yapmıştır.

2-Kendi kendine olmuşsundur.

3-Tabiat yapmıştır.

4-Sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah tarafından yaratılmışsındır.

1-Sebepler seni yapmış olabilir mi?

Senin meydana gelmene sebep olan, ilmi, iradesi, hayatı ve aklı olmayan; karbon, hidrojen, oksijen, demir ve bakır gibi elementler yapmış olabilir mi? Ya da anne ve baban seni; anne karnında tek hücre halinden çok hücreye, oradan da; kalp, mide, bağırsak, ağız ve yüz gibi organlarla donatmış; akıl, hayal, ilim, irade, korku, endişe, merak gibi duygularla bezetmiş olabilir mi? Onlara sor bakalım ne cevap alacaksın.

2-Acaba sen kendi kendine mi oldun?

Sen hayatta tek hücre halinde bile değilken, yokluk âleminden kendini sen kendin mi bu varlık âlemine çıkardın? Yani, hayatta olmayan sen, kendini nasıl yapmış olursun? Böyle bir düşüncenin kabulü ilmi ve mantıkî olur mu? Sen de biliyorsun ki, bu ihtimalleri kabul etmek, aklı devreden çıkarmak demektir. O zaman aklı hükmetyen birisi ile bu tip konular konuşulmaz..

3-Seni tabiat yapmış olabilir mi?

Tabiatı biyologlar; canlı ve cansız varlıkların tamamı olarak tarif ederler. Cansız varlıklar olan; güneş, hava, toprak ve suyun sen yaptığını kabul ediyor musun?

Canlı varlıklar da; bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Şimdi seni bu varlıklardan bahçedeki gül veya kafesteki bülbül, ya da batıklıktaki sivrisinekler mi yaptı? Anne ve babanın seni yapmadığı da ortada olduğuna göre, şimdi sen kendi varlığını kime vereceksin?

Yeryüzünün en akıllı ve şuurlu varlığı olan insan kendisine malik olmazken, diğer varlıklar nasıl kendisini yokluk âleminden varlık âlemine çıkaracaktır?

İşte hem sen ve ve hem de diğer varlıklar; her şeye gücü yeten sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Allah’ın yarattığını kabul, metafizik değil, ilmî, vicdanî ve aklî bir delildir.

Ama ateist evrimcilerin ileriye sürdüğü, canlıların silsile halinden birbirinden evrimleşerek tesadüfen ve tabiatın eseri olarak meydana geldi iddiaları tamamen metafizktir, felsefî bir düşüncedir. Laboratuvarda denenmesi ve ispatı mümkün değildir.

 

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri